Këshilla për ruajtjen e djathit

Djathi i cilësisë së mirë ka një ngjyrë të verdhë të lehtë. Djathi i mirë ka shumë pak vrima të vogla. Djathi kaçkavall ka një ngjyrë të verdhë të zbehtë dhe nuk ka erë të rëndë. I njëjti rregull vlen dhe për djathin kaçkavall që shitet në…

Rëndësia e ri-plehërimit të grurit

Nga Prof. dr. Imer Rusinovci Ri-plehërimi i grurit (ushqimi plotësues – suplementar), përfaqëson një nga problemet më të ndërlikuara, në të ushqyerit mineral të kësaj kulture strategjike. Në kushtet tona, ri-plehërimi i parë i grurit…

Raca e gjedheve Blonde D’aquitaine

Sipas rëndësisë, është racë e re në Francë pas racave Limuzin dhe Sharole. Si racë është formuar në vitin 1959 nga tri populacione të ngjashme të gjedheve: Quercy, Garannais dhe Blonde das Pyrennes, dhe me punë të programuar seleksionuese.…