Rëndësia ekonomike dhe prejardhja e dhive

Rëndësia ekonomike e dhive Dhitë mbarështohen me qëllim të shfrytëzimit të prodhimeve të tyre me vlerë të lartë ekonomike. Prej tyre fitohet qumështi, mishi, leshi, plehu, etj. Këto prodhime janë të vlefshme si ushqim për njeriun, si…

Kultivimi i patates

Origjina e patates është nga vendet e Amerikës, si: Peruja, Kili, etj. Në Europë mendohet të ketë ardhur nga Spanjollet pas zbulimit të Amerikës. Sot në botë mbillen rreth 18 milionë ha, nga ku 78 për qind e saj, mbillet në Evropë. Ndërsa…

Kultivimi i specit

Speci është bima kryesore perimore në Kosovë si për nga sipërfaqet ashtu edhe për nga rëndësia ekonomike. Forma dominuese e kultivimit të specit është kultivimi në fushë të hapur. Edhe pse prodhimi kryesor i specit është i lokalizuar në…

ASK: Rriten çmimet e inputeve bujqësore

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Çmimeve të Inputeve në Bujqësi“ për tremujorin e katërt (TM4 2018). Sipas ASK-së në tremujorin e katërt të vitit që lamë pas, indeksi i çmimeve për mallrat dhe shërbimet…

Si të bëheni bletar?

Bletaria është degë e bujqësisë e që hyn ne grupin e blegtorisë. Bletaria është lëmi specifike ku bletari nuk e ka të domosdoshme të ketë prona të veta të tokës bujqësore pasi që ato mund të vendosën në vende të ndryshme. Personi i cili…