Tokat bujqësore jashtë shitjes

Vendimi i Qeverisë se Kosovës, për të pezulluar përkohësisht për një afat një vjeçar, privatizimin e tokave në pronësi shoqërore, nga ekspertë për çështje ekonomike po vlerësohet i vonuar. Këtë vendim Qeveria e Kosovës e ka marrë muajin…