Dizel, me fuqi të përafërt me traktorin e shumëdimensional, ky është produkti i fundit i John Deere

John Deere ka lansuar një motor të ri dizel me fuqi të lartë, të përafërt me të një traktori.

Seria X940 është shumë i përshtatshëm, duke qenë i aftë për të kryer detyra të ndryshme.

Manovrimi në hapësira të ngushta, me pengesa, rreth pemëve e shkurreve, janë disa nga veçoritë që e bëjnë shumëdimensional këtë motor të ri të John Deere.

Rekomandime