Gjethet dhe qetësia relative e bimëve

Gjethet mbeten motorri i bimëve, ndërsa rëndësia e tyre për botën ka bërë që ato t’i quajmë mushkëritë e sa.

Ora 7 ju sjellë një storie nga fusha e natyrës duke na dhënë më shumë informata për rolin e gjetheve dhe qetësinë relative të bimëve.

Rekomandime