Gjoba për ata që hedhin apo djegin mbeturina vend e pa vend

Që nga sot, të gjithë ata të cilët do të hedhin mbeturina jashtë kontejnerëve do të gjobiten.

Kjo për faktin se sot ministri i MMPH-së, Fatmir Matoshi do të nënshkruajë udhëzimin administrativ për ndëshkime me gjoba mandatore.

Përmes këtij udhëzimi administrativ, të gjithë personat fizik që hedhin mbeturina jashtë kontejnerëve apo djegin mbeturina do të gjobiten me gjobë prej 20 deri 100 euro

Rekomandime