Hiri i dredhëzës, shfaqë probleme për kultivuesit

Tashmë vegjetacioni është në përfundim për shumicën e kulturave perimore dhe pemëtare, përfshirë edhe rrushin. Rreziku i paraqitjes së sëmundjeve dhe dëmtuesve është në shkallë më të ulët krahasuar me periudhën e vegjetacionit të plotë. Të dhënat e grumbulluara nga IPKO – Stacionet Agrare, janë të bazuara në parametrat ekzistues klimatik dhe si te tilla paralajmërojnë për rreziqet sikur në periudhën e vegjetacionit të plotë.

Kjo është edhe një përparësi për fermerët që pranojnë informatat nga IPKO – Stacionet Agrare, pasi do të jenë të përgatitur për ndërmarrjen e masave mbrojtëse për kulturat e tyre perimore ose pemtare.

Të dhënat e ditëve të fundit, përputhen me kushtet që favorizojnë Hirin (sipas Modelit Gubler) dhe Kancerin e qafës së rrënjës tek kultura e dredhëzës. (Luleshtrydhes).

Kultivimi i dredhëzës përcillet me presion nga sëmundjet e përmendura, të cilat favorizohen kur temperaturat aktuale të ajrit përcillen me nivelin e lagështisë çfarë është regjistruar në Llugaxhi të Lipjanit. Kjo situatë bëhet edhe më e rëndë nëse plantacionet janë bërë në zonë me depresion – nivele të ulëta relievi. Meqenëse jemi në fazën e ngritjes së plantacioneve të reja por edhe të mirëmbajtjes së plantacioneve ekzistuese, rekomandohen konsultime me ekspertët e fushës për masat mbrojtëse.

Rekomandim: Plantacionet e reja të ngritën në terrene me ekspozim diellor, të drejtuara nga lindja dhe me rrymime ajri. Kurse plantacionet ekzistuese të trajtohen sipas rekomandimeve të ekspertëve për mbrojtjen e bimëve. /Telegrafi/

Rekomandime