Horsch Pronto 6 DC , makinë universale për mbjellje në të gjitha kushtet pas plugimit

Horsch Pronto 6DC është një makinë universale për mbjellje në të gjitha kushtet pas plugimit.

Pavarësisht tokave, kushteve e rrafshimit, ajo kontrollon me saktësi sipërfaqen e tokës duke i vënë në një thellësi të saktë farën .

Rekomandime