Kategoria

Këshilla

Kompostimi

Kompostimi është proces i zbërthimit mikrobiologjik i mbeturinave (bio mbeturinave), kryesisht me prejardhje…