Kombet e Bashkuara shpallin 20 majin “Ditë Botërore të Bletëve”

Me qëllim të ngritjes së vetëdijes për rëndësinë e bletëve dhe rrezikun për reduktimin e tyre në botë, Kombet e Bashkuara kanë shpallur 20 majin ‘Ditë Botërore të Bletëve’. Kjo rezolutë është propozuar fillimisht nga Sllovenia, e është mbështetur nga të gjithë anëtarët e BE-së dhe shumë vende të tjera të botës. “Bletët dhe Grerëzat … Continue reading Kombet e Bashkuara shpallin 20 majin “Ditë Botërore të Bletëve”