Makinat inteligjente të blegtorisë (VIDEO)

Video më poshte tregon mënyra inteligjente me mjete të mekanizuara për mbarështimine blegtorisë, lopës, dhisë, delen. Mekanizim i gjithë ciklit si për ushqimin e tyre, ashtu dhe për mjeljen e qumeshtit

Rekomandime