Makineri ideale për prerjen e drunjve

Në videon e mëposhtme mund të shikoni një përmbledhje që tregon shumë pajisje dhe mekanizma për prerjen dhe klasifikimin e druve të zjarrit.

Të gjitha me madhësi dhe kapacitet të ndryshëm lehtësojnë dukshëm punën fizike.

Rekomandime