Makineria për kapjen e pulave

Teknologjia e fundit mahnitëse për fermerët e avancuar. Mega makina automatike për kapjen e zogjve të pulave dhe gjeldetëve, si dhe transportimin e tyre.

Sisteme komplekse e mahnitëse të automatizuara të dizajnuara për të lehtësuar bujqësinë.

Video nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Teknologjia inteligjente: Mega makineria për kapjen dhe transportin e pulave dhe gjeldetëve.(Gazeta Bujku)

Rekomandime