Makineria për vjeljen e mollëve

Viteve të fundit faktori njeri ka bërë zhvillim të madh në fushën e teknologjisë.

Ndonëse vite më parë vjelja e mollës është bërë me duar, sot në botë përdoret teknologjia e fundit për vjeljen e kësaj kulture.

Në videon e mëposhtme mund të shikoni se si bëhet vjelja e mollës me makinë.

Rekomandime