Një mënyrë interesante për heqjen e barojave

Pastrimi i tokës nga barojat është një sfidë që çdo vit e hasin fermerët.

Një tokë e pastër e pa baroja, sjellë edhe frute cilësore.

Për mbrojtjen nga barojat, fermerët përdorin edhe metoda nga më të ndryshmet.

Ka edhe prej atyre që në një mënyrë interesante kanë provuar djegien e tyre, të cilën mund ta shikoni në videon e mëposhtme.

Rekomandime