Pajisja fantastike gjermane për kositjen e barit

Sistemet elektronike të përditësuara janë ato të cilat dita-ditës po e bëjnë operimin më të sigurtë dhe shumë më të lehtë.

Kjo pajisje motorike quhet Brielmaier dhe përdoret për kositjen e barit në terene më të vështira. Veçanërisht në terene ku traktori vihet në vështirësi.

Brielmair është një pajisje motorike gjermane, e cila funksionin me prerje 100 % / 45 gradë, ndërsa nuk e dëmton tokën fare.

Rekomandime