Perimet në serra

Kjo video është përgatitur nga Shërbimi Këshillues për Bujqësi dhe Zhvillim Rural i Kosovës, me qellim të edukimit të fermerëve të interesuar për kultivimin e perimeve.

Rekomandime