Përmbajtja e thartorëve në verë

Vet fjala E THARTË/ACIDIKE tek konsumuesi i veres sjellë nje ndjenje te pakendeshme. Thartësira vendosmerisht vulos karakterin e një vere duke idhënë asaj shtyllën kurrizore dhe kompleton shijen. Nje thartësirë/aciditet i favorshëm nuk është vetëm qeshtje e sasis por është qeshtje edhe eperbërjes kimike të saj.

Perberja e përbashket e thartorëve/acidëve ne verë përfshin shumë lloje të thartorëve/acidëve nga te cilat më të rëndesishmet janë thartori/acidi tartrik, thartori/acidi i Maliq/molls dhe thartori/acidi laltic/qumshtit.Thartorët ne te shumten vijnë nga rrushi, e vetem nje sasi e vogel formohen nga procesi i fermentimit.

Verat nga regjionet vreshtare me Klima të freskëta, parimisht permbajnë më shumë thartor dhe shijojnë më shumë në Vera te llojit shpricerë dhe freskuese. Verat nga regjionet vreshtare me Klima te nxehta, fundamentalisht shijojnë më pak të tharta/acidike me që rrushi piqet më mirë dhe më ketë humbin në permbajtjen e thartorëve/acidëve. Prandaj arti i një veretari është për të përcaktuar kohen e saktë të vjeljës së rrushit, kur sheqeri dhe thartorët/acidet njera me tjetrën arrijnë në proporcion të drejtë.

Aminothartorët/Aminoacidet janë edhe një mori acidesh që fundamentalisht kompletojnë shijen e një vere.

Autor: Rexhep Kryeziu

Rekomandime