Pjekja e rakisë rahoveciane

Si bëhet pjekja e rakisë në qytetin e rrushit, në qytetin e Rahovecit.

Rekomandime