Rritja e buallicave në Kosovë

Mëngjesin e filluam me gazetarin Kron Sadiku dhe me një storie rreth buallicave. Ai ka vizituar një ndër fermat e pakta gjë gjendet në vend e që merret me kultivimin e tyre. Ajo gjendet në fshatin Gusar të rrethit të Istogut.

Rekomandime