Teknologjia në agrokulturë dhe mjetet gjigante

Përveq botës automobilistike që dita ditës po shkon vetëm duke u përfeksionuar dhe modernizuar, poashtu edhe mjetet që përdoren në bujqësi kan ecur me hapa gjigantë, duke ua lehtësuar mjaft shumë fermerëve punën e tyre.

Në këto dy video mund t’i shikoni disa mjete gjigande dhe mbresëlënëse duke kryer punën e tyre.

Rekomandime